درباره من درباره من

 

نام: ليلا

نام خانوادگي:  واثقي

متولد: 1351

سوابق تحصيلي:

 

دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه دولتی كشاورزي تاجيكستان
دكتري اقتصادکشاورزی دانشگاه دولتی كشاورزي روسيه
فوق ليسانس اقتصاد انرژي دانشگاه آزاد تهران
ليسانس اقتصاد نظري

دانشجوي نمونه و شاگرد اول

دانشگاه مازندران
مدرك ديپلم رياضي و فيزيك دبيرستان