انتصاب دکتر واثقی بعنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شهریار – تهران بزرگ

«بسم الله الرحمن الرحیم» حمد و سپاس بیکران خداوند یکتا را که به ما هستی بخشید و ما را از...